top of page

TJENSTER

Utfører det meste innen trefelling og manuelt skogsarbeid

Utfører felling til hogstmaskin, ungskogpleie og planting (Dette går  i all hovedsak gjennom allskog). I tilegg kan manuell spesialhogst vera mogleg. 

SKOGBRUK
SKOGRYDDING
B5BC8A94-5924-47FD-86CE-BF6B2F8F2112.jpe

Me utfører det meste av skogrydding. Har du kanskje ei hytte eller eit hus der skogen har tatt alt av utsikt og lys?

Me utfører treffeling både fra bakken og seksjonsfelling der me klatrar opp i treet og plukkar det ned bit for bit. Me kan og ta på oss beskjæring av tre der det er behov for klatring. Me er ikkje arboristar eller spesialistar på beskjæring.

TREFELLING
bottom of page