top of page
Search
  • Writer's pictureTore Rød

Felling av douglas gran

Dette er dei største trea eg har felt. Douglasgra, der den lengste var ca 40m og over 1m i diameter. Trea stod litt ubehagelig nærme hus og garasje og var derfor felt. Det meste av tømmeret vart saga opp til emner for golvbord, bord osv

Me kan ta på oss skogrydding og trefelling i Møre og Romsdal frå rydding av krattskog til dei største trea. Kan og tilby skjæring av store dimensjonar med motorsagsagbruket, som kan sage stokkar opp til 1,2m i diameter.
74 views0 comments

Recent Posts

See All

Komen


bottom of page